Böcker i korthet

3 oktober 2012

Säker vård?Att förebygga skador och felbehandlingar inom vård och omsorg?
Marion Lindh och Lena Sahlqvist?(Natur & Kultur 2012)

Etiska dilemman. Forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet
Hildur Kalman & Veronica Lövgren (red) (Glerups 2012)

Palliativ medicin och vård
Peter Strang och Barbro Beck-Friis (red) (Liber 2012)

Reumatism
(Karolinska institutet university press 2012, rev uppl)
Johan Frostegård

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida