Böcker i korthet

5 september 2012

Fysiologisk bildordbok
Christoph Fahlke m fl?(Liber 2012)

Vård & ideologi. Narkomanvården som politiskt slagfält
Johan Edman (Boréa bokförlag 2012)?

Inflammationssjukdomar
Agnes Wold och Johan Mölne
(Liber 2012)

Diabetes Mellitus — ett metabolt perspektiv
Hindrik Mulder (Studentlitteratur 2012)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida