Böcker i korthet

1 augusti 2012

Pensionsbluffen. Tryggheten som gick upp i rök?
Joel Dahlberg(Ordfront 2012)

Tröst och reparation. Finn din egen tröstfunktion
Marta Cullberg Weston (Natur & Kultur 2012)

Embryologi. En kortfattad lärobok
Norbert Ulfig (Studentlitteratur 2012)

Barnmedicin
Katarina Hanséus, Hugo Lagercrantz och Tor Lindberg
(Studentlitteratur 2012)

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida