Böcker i korthet

3 april 2012

Laurells klinisk kemi i praktisk medicin
Peter Nilsson-Ehle med flera (red)?
(Studentlitteratur 2012, rev upplaga)

Från Vasa till vårdval.
Om ansvar och styrning av svensk hälso- och sjukvård
Ingvar Karlberg (Studentlitteratur 2011)

Erfarenhetsbaserad kunskap & lärande inom vård & medicin
Ewa Pilhammar
(Studentlitteratur 2011)

Beroendemedicin
Johan Franck & Ingrid Nylander (red)
(Studentlitteratur 2011)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida