Böcker i korthet

3 januari 2012

Freud. Mannen och verket
Lars Sjögren?
(Natur & Kultur 2011, reviderad upplaga)

Ped. Pediatrik
Christian Moëll & Jan Gustafsson (red)
(Liber 2011)

Illamående. Nausea
Glenn Haegerstam
(Studentlitteratur 2010)

Sängvätning och annan inkontinens hos barn
Sven Mattson & Tryggve Nevéus
(Studentlitteratur 2011)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida