Böcker i korthet

6 februari 2013

Cancerrelaterad smärta. Onkologiska och palliativa aspekter?
Peter Strang ?
(Studentlitteratur 2012, 2:a rev uppl)

Hjärtat
Mårten Rosenqvist & Per Tornvall (red)
(Karolinska institutet university press 2012)

Fosterövervakning med ctg
Ingemar Ingemarsson & Eva Ingemarsson
(Studentlitteratur 2012, 2:a rev uppl)

Urologi
Jan-Erik Damber & Ralph Peeker (red)
(Studentlitteratur 2012, 2:a rev uppl)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida