Böcker i korthet

2 april 2014

Psykiatrisk tvångsvård. Kliniska riktlinjer för vård och behandling
Ttuula Wallsten (RED)
?(Gothia fort-bildning 2013)?

Sjuksköterskans kärnkompetenser?
Janeth leksell & Margret Lepp (red)
?(Liber 2013)?

Diabetes. Förebyggande arbete, behandling och uppföljning
Aanita Skafjeld & Marit Graue (red?)
(Studentlitteratur 2013, 2:a uppl)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida