Böcker i korthet

4 juni 2014

Kommunikationsträning på engelska för vårdpersonal
?Elisabeth Legl?
(Studentlitteratur 2013)?

Skyldigheter och ansvar för hälso- och sjukvårdspersonal
Ewa Axelsson?
(Gleerups 2013)?

Fysiologi med relevant anatomi
?Olle Henriksson & Margareta Rasmusson
?(Studentlitteratur 2013, 3:e uppl)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida