Böcker i korthet

1 oktober 2014

Att bilda familj när man har psoriasis eller reumatisk sjukdom
Björn Stenberg (red)
?(Unga reumatiker & Ung med psoriasis 2014)?

Att få leva tills man dör. Studiematerial kring vård och omsorg om äldre?
Sara Nordenhielm?
(FoU i Väst 2014)?

Ortopedi?
Urban Lindgren & Olle Svensson?
(Liber 2014, 4:e uppl)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida