Böcker i korthet

7 januari 2015

Vätsketerapi?
Christer Svensén & Hans Hjelmqvist (red)?
(Liber 2014)?

Evidensbaserad elevhälsa
?Josef Milerad & Carl Lindgren (red)
?(Studentlitteratur 2014)?

När förändring är svårt. Att hantera motstånd med motiverande samtal
Liria Ortiz?
(Natur & Kultur 2014)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida