Böcker i korthet

8 april 2015

Vårdande vid psykisk ohälsa — på avancerad nivå?
Lena Wiklund Gustin (red)?
(Studentlitteratur 2014)?

Farmakologi och läkemedels­användning?
Hedvig Nordeng & Olav Spigset (red)?
(Studentlitteratur 2014)?

Att leva med smärta. ACT som livsstrategi
Rickard Wicksell?
(Natur & Kultur 2014)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida