Böcker i korthet

7 oktober 2015

Säker läkemedelsberäkning
?Lars André Oolsen & Maria Hälleberg Nyman?
(Natur & Kultur 2015)?

Teoretiska grunder för vårdande?
Maria Arman, Karin Dahlberg & Margaretha Ekebergh (red)?
(Liber 2015)?

Pediatrisk omvårdnad
Inger Hallström & Tor Lindberg (red)
?(Liber 2015, 2:a uppl)

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida