Borde avbrutit spiralinsättning

När barnmorskan skulle sätta in en spiral släppte tången två gånger och rispade livmodern. Senare visade det sig att spiralen trängt in i livmodermuskeln.

6 augusti 2001

Den 36-åriga kvinnan hade fött sitt andra barn. Vid återbesöket på mödravårdscentralen ville hon få en hormonspiral insatt.

Den klotång som barnmorskan använde släppte två gånger innan spiralen kom på plats. Efter ingreppet blödde patienten.

Två dagar efter ingreppet blödde hon fortfarande och hade även smärtor. Hon kontaktade därför barnmorskan som rådde henne att avvakta eller  uppsöka sjukhus om blödningen blev värre. Ett par dagar senare sökte patienten sjukhusvård.

På sjukhuset konstaterades det att livmodertappen hade en »söndertrasad flik 4 x 1 cm löst hängande fingergrov flärp, under denna spottande kärl«. Inga spiraltrådar syntes.

Tamponad sattes in och 36-åringen las in över natten. Dagen efter utskrivningen återkom patienten med en ny blödning och fick då en Nelextampong och blodstillande medicin. Vid kontroll hos en barnmorska tre veckor därefter syntes inga spiraltrådar så patienten remitterades till ultraljudsundersökning, där man fann »en ekotät och rund formation 2 ggr 3 mm i fundus« (livmodertaket).

Ett par veckor senare besökte kvinnan åter sjukhuset, nu för buksmärtor och feber sedan tre dygn. Livmodertappen var då välläkt och hon blödde inte. Patienten las efter ytterligare ett par veckor in på gynekologisk klinik för att få spiralen borttagen. Vid laparatomin visade det sig att spiralen trängt in i livmodermuskeln.

Patienten anmälde barnmorskan till ansvarsnämnden. Hon anser att barnmorskan borde ha informerat henne om risken för att perforera livmodern vid insättning av spiral hos ammande kvinnor. Barnmorskan borde också ha frågat om hon inte skulle avbryta när patienten fick ont och hon borde ha berättat om den skada hon åstadkom.

Barnmorskan skriver i sitt yttrande att hon varit barnmorska i 20 år och att hon uppfattade situationen som normal.
Hon är väl medveten om risken för perforation men hon bedömde inte motståndet i livmodertappen som så stort att hon borde avbryta insättningen.

När patienten sa att det smärtade hade hon frågat om kvinnan hellre ville komma tillbaka vid ett annat tillfälle. Patienten sa då att hon ville att barnmorskan skulle fortsätta.

Barnmorskan upplyste patienten om att blödningen kunde bero på en ytlig rispa på livmodertappen.

Hon skriver att journalen är kortfattad för att det är så hon brukar skriva.Men förutom att tången släppte vid två tillfällen uppfattade hon inte något avvikande.
 
HSAN konstaterar att det alltid innebär risk för perforering att kort tid efter en förlossning och under pågående amning sätta in en spiral eftersom livmodern då är mycket mjuk. Det visste barnmorskan.

Att tången släppte två gånger tyder på att insättning inte var lätt och då borde hon ha avbrutit.

Barnmorskan skriver att hon frågade patienten om insättningen skulle avbrytas, skriver nämnden, men hon noterade det inte i journalen. Dokumentationen är överlag bristfällig.

För den knappa journalföringen och för att hon inte varit lyhörd för patientens reaktion ger nämnden barnmorskan en erinran. Beslutet har vunnit laga kraft (hsan 2729/00:a5).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida