Bortre parentesen i a-kassan slopad – men utreds igen

Flera små steg tas under året   på väg mot en helt ny lag om a-kassor från kommande årsskifte.

I flera steg förändras nu arbetslöshetsförsäkringen. Först skrotas den så kallade bortre parentesen redan innan den hunnit träda i kraft. Sedan ändras ersättningsreglerna i två steg, innan en helt ny lag om a-kassorna träder i kraft den 1 januari 1998.

Det var förra sommaren som riksdagen beslutade att man inte skulle kunna få ersättning från a-kassan i mer än tre år. Det man kallade för rundgång mellan åtgärder och a-kasseersättning skulle stoppas. Efter hård kritik från fackföreningsrörelsen slopar man de nya bestämmelserna innan de hunnit träda ikraft – men samtidigt meddelar regeringen att frågan ska utredas igen med sikte på något slags tidsbegränsning av a-kasseersättningen från och med 1999.

En del förändringar blir det dock från den 1 juli. Då höjs bland annat avgiften till a-kassan. Det så kallade arbetsvillkoret skärps också något. Det blir svårare att kvalificera sig för ersättning från a-kassan.

I höst är det dags för det nästa förändring. Från och med måndagen den 29 september höjs ersättningsnivån från dagens 75 procent till 80 procent. Man kan dock som mest få 564 kronor om dagen. Den 29 december höjs taket till 580 kronor, men nivån ligger kvar på 80 procent.

Ett par dagar senare, vid årsskiftet, träder så en helt ny lag för a-kassor i kraft. Viktiga nyheter är bland annat att det ska bildas en fristående a-kassa (utan band till något fackförbund). Arbetslöshetsersättningen ska utgå med ett grundbelopp (samma som dagens KAS-ersättning) och en tilläggsersättning för den som tillhör en a-kassa och har uppfyllt kvalifikationsvillkoren för att få ersättning.

Den som är under 57 år kan få ersättning i upp till 300 dagar, den som är äldre i 450 dagar. Det är samma regler som gäller i dag bortsett från att åldersgränsen nu är 55 år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida