Bra behandlingar mot depression finns

Sjukvården kan gott höja ambitionsnivån och inte nöja sig med mindre än att få deprimerade patienter att fungera igen. Det sa Nina Rehnqvist, chef för SBU, när rapporten om behandling av depression presenterades i dag.

21 januari 2004

I en 1200-sidig rapport har Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, granskat och utvärderat all tillänglig forskning om depressionsbehandling. Att sjukdomen är ett folkhälsoproblem slogs fast vid dagens presseminarium. Omkring 17 procent riskerar att någon gång i livet drabbas av en depression. Det är fler än vad forskarna tidigare trott.

? Depression är den största enskilda orsaken till ohälsa i världen, sa Sven Thelander, projektsamordnare vid SBU.

Ett problem är att människor med depression inte behandlas under tillräckligt lång tid och tillräckligt konsekvent.

? Det är klokt att se depression som en mycket långvarig sjukdom, konstaterade Marie Åsberg, ordförande i SBUs projektgrupp.

Granskningen visar att antidepressiva läkemedel har en kliniskt betydelsefull effekt – hur stor beror på hur svår depressionen är. Ju mildare depression, desto kraftigare placeboeffekt. Även vissa korttidsterapier har god effekt. Bäst fungerar kognitiv beteendeterapi.

? Bland patienter som blivit återställda är risken att återinsjukna inom två år mindre om de gått i terapi än om de fått läkemedelsbehandling, sa Sven Thelander.

Psykoterapeuter saknas 

Men trots att psykoterapi är effektivt kan det inte erbjudas alla som behöver det, eftersom det inte finns tillräckligt många psykoterapeuter.

Allt fler ungdomar får diagnosen depression. Man räknar med att omkring fem procent drabbas. Men när det gäller effektiv behandling av ungdomar och gamla över 75 år saknas forskning.

? Det är den mest chockerande informationen i rapporten. Den kliniska forskningen behöver satsa på de här grupperna. Det borde vara en ögonöppnare för bland annat anslagsgivare, sa Kerstin Hagenfeldt, ordförande i SBUs styrelse.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida