Bra bud till sist

Bra bud till sist
- Arbetsmiljön är under all kritik och har varit det i många år, säger Lena Gustafsson.

Sundsvall. Sjuksköterskorna på iva fick nog och nästan hela avdelningen sa upp sig. Nu har de erbjudits flera tusen mer i lön och en kompetenstrappa.

När årets lönerevision gav dem mindre än de blivit lovade var måttet rågat. Sjuksköterskorna på intensivvårdsavdelningen på Sundsvalls sjukhus tröttnade på låga löner, underbemanning och dålig arbetsmiljö och lämnade in sina uppsägningar. För en månad sedan hade 17 av 25 sjuksköterskor fått nog. 5 000 kronor i månaden löd kravet.??

Nu har landstingsledningen kommit med sitt bud: ett generellt lönepåslag med 2 300 kronor i månaden, en genom­snittlig summa på 700 kronor i årets lönerevision samt ett löfte om en kompetenstrappa med möjlighet till ytterligare löneökning. ?

Enligt enhetschefen på iva, Hans Bergendahl, hade tre sjuksköterskor sagt upp sig innan löneupproret tog fart, och de står fast vid sina uppsägningar. Av dem som sa upp sig i samband med upproret har samtliga utom två bestämt sig för att stanna.?

— Sammantaget närmar sig den här satsningen det krav på 5 000 kronor som sjuksköterskorna hade — och som jag har förståelse för. Jag ser det som ett stort steg på vägen, säger han.?

Landstingsledningen har också lovat tre nya sjukskötersketjänster. Ett krav som Hans Bergendahl tycker är lika viktigt som löneökningarna. Det innebär att grundbemanningen är tillbaka på den nivå som gällde innan konsultfirman Mantec för sex år sedan engagerades för att räkna fram bemanningstal för sjukhusavdelningar över hela landet.?

— Men den stora utmaningen är att hitta sjuksköterskor. Det är svårt att rekrytera nu, säger han.??

En av dem som ändå väljer att sluta är Lena Gustafsson. Hon sa upp sig redan i februari och i mitten av maj börjar hon som sjuksköterska i en av länets kommuner. ?

Hon har arbetat på iva i Sundsvall i sex år. Hon älskar sitt jobb och kommer att sakna sina kolleger, men landstingets bud räcker inte för att hon ska stanna.?

— Jag tycker att lönepåslaget är för litet och att det är alldeles för mycket luddigheter om vad en kompetenstrappa innebär. Jag saknar bland annat nivåer för minimilöner både i toppen och i botten av trappan, säger Lena Gustafsson.?

För hennes del är det stressen, pressen, den eviga övertiden och alla inringningar som är avgörande för att hon står fast vid sitt beslut. Personalstyrkan är beräknad för sex inneliggande patienter och det är inte ovanligt med tio. Tio svårt sjuka patienter som kräver tät tillsyn och avancerad vård.?

— Dessutom förväntas vi ge support till personal på andra avdelningar, följa upp patienter som har flyttats till andra avdelningar och agera telefonsupport för patienter som har frågor. Vi är för få, konstaterar Lena Gustafsson.?

Hon tycker inte att tre nya tjänster räcker. Grundbemanningen är redan för liten och det ser trots allt ut som om fem sjuksköterskor kommer att sluta.

?— Arbetsmiljön är under all kritik och har varit det i många år, utan att arbetsgivaren har gjort något. De har tänjt på oss tills vi inte orkar längre.??

Sjuksköterskan Erik Uppström har arbetat på iva i Sundsvall sedan 2008, och han har gjort ett annat val än Lena Gustafsson efter att ha fått arbetsgivarens bud.?

— Jag är optimist och kommer att ta tillbaka min uppsägning, Jag vill tro på att det här blir bra, men det hänger på att arbetsgivaren verkligen lyckas rekrytera fler sjuksköterskor. Blir vi inte fler kommer alla att stå inför en riktigt jobbig situation, säger han.??

Maria Bäckman, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Väster­norrland, har noggrant följt iva-sjuksköterskornas kamp, även om förbundet inte öppet kan stödja löneuppror under en avtalsperiod med fredsplikt. Däremot har styrelsen fört samtal med landstingsledningen om behovet av en kompetenstrappa för alla vårdenheter.?

— Vi driver frågan om tydlig introduktion och strukturerad kompetens­utveckling och tycker att en kompetenstrappa är bra. Vi vill också att man inför akademisk specialisttjänst­göring, AST, säger hon.?

Men liksom Lena Gustafsson tycker Maria Bäckman att landstingets löfte är för luddigt.

?— Landstinget säger att trappan ska införas över hela länet, men det finns inget formulerat om när eller vad den innebär i lönepåslag. Vi vill se något konkret, och vi vill se att det inte dras i långbänk. Som så mycket annat här.?

Maria Bäckman ser med oro på utvecklingen av sjukvården i Västernorrlands landsting.?

— Nu flyr till och med klipporna och här sitter vi i löneöverläggningar där utfallet inte kommer att stimulera någon att stanna kvar, säger hon. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida