Bra chef känner sina svagheter

6 maj 2005

Att lyssna aktivt är grunden i de svåra samtal chefer ibland tvingas ha med medarbetare. Det är inte detsamma som att hålla med, utan mer en fråga om att vara så lyhörd, engagerad och bekräftande att medarbetaren känner sig trygg. Eller åtminstone mindre upprörd. Gott ledarskap kräver god självkännedom. Bli medveten om vilka dina livsregler är: »jag måste vara bäst«, »att be om hjälp är tecken på svaghet«, »jag måste vara omtyckt av alla« – och lär dig att bemästra dem.
Läs mer i boken Svåra medarbetarsamtal – En handbok för chefer av Åsa-Mia Fellinger, www.svenskaforlaget.com.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida