»Bra med högre krav på arbetsgivarna«

I sin kommentar till regeringens handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet säger Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall att det är riktigt att ställa högre krav på arbetsgivarna.

4 februari 2002

– De måste ta ett större ansvar för att radikalt förbättra arbetsmiljön, inte minst inom hälso- och sjukvården.

Regeringens utredare Jan Rydh föreslår i handlingsplanen att arbetsgivarens sjuklöneperiod ska förlängas från 14 till 60 dagar. Men TCO är kritiskt till förslaget om förlängd sjuklöneperiod med hänvisning till att det kan leda till att personer med regelbundna sjukperioder får svårare att få anställning.

– Problemet med TCO:s kritik är att vi inte har något annat förslag, kommenterar Eva Fernvall, som också är vice ordförande i centralorganisationen.

TCO har därför inlett ett samarbete med Saco, LO och Svenskt näringsliv för att ta fram ett alternativ till 60-dagarsidén.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida