Bra med självkännedom – för chefen

6 maj 2005

Ledarskapsprogram inriktade på självkännedom är utvecklande för chefen. Att känna sig själv är viktigt för chefen vars vardag präglas av interaktion med människor i olika situationer. Men om även organisationen ska ha nytta av den nyvunna självkännedomen krävs att chef och organisation vet vad de vill ha av varandra.

Avhandling: Managers’ identity work – experiences from introspective management training, Göteborgs universitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida