Bra organisation lockar tillbaka

12 januari 2004

Den bästa metoden att komma åt den stora bristen på sjuksköterskor i Europa är att behålla dem man har. Det visar bakgrundsmaterial till en stor undersökning, vars syfte egentligen är att ta reda på varför sjuksköterskor slutar i yrket (NEXT-studien). Intresset för att utbilda sig till sjuksköterska är svagt, och de vill inte gärna flytta.

Den svenska parallellstudien visar att missnöje med lönen är den viktigaste orsaken till att sjuksköterskor slutar. Men frågar man vad som skulle kunna få dem att återvända till yrket nämner de i första hand en bättre organisation och ledning på arbetsplatsen, och lönen i andra hand. www.next-study.net

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida