Bra självkänsla trots inflammationssjukdom

6 oktober 2006

Unga med inflammatorisk tarmsjukdom har samma självkänsla som friska pojkar och flickor i samma ålder. Men de kan behöva särskilt stöd för att nå och behålla den om deras föräldrar är skilda och deras sjukdomsförlopp hör till de svårare och är behandlingskrävande.

Det visar sjuksköterskan Helene Lindfred i sin magisteruppsats Självkänsla hos ungdomar med inflammatorisk tarmsjukdom vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Hon har intervjuat 71 ungdomar mellan elva och sexton år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida