Brännskadades under operationen

Under operationen fick 17-åringen de nysteriliserade och fortfarande varma instrumenten mot sin hud.

7 januari 2003

Den unge mannen anmälde den överläkare och operationssjuksköterska som utförde operationen på honom till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Brännskadorna var svårläkta och hade fortfarande en dryg månad efter operationen inte läkt.

17-åringen hade vid en trafikolycka strax före midnatt fått en öppen underbensfraktur. Överläkaren var bakjour och beslutade att operera eftersom underbenet var hotat av sviktande cirkulation.

Men salen för ortopedkirurgi var upptagen varför operationen måste utföras i en liten och trång operationssal. Situationen försvårades ytterligare av att nödvändiga instrument inte var steriliserade.

Under spikningen av benet kom de nysteriliserade och fortfarande varma instrumenten mot pojkens hud. Han brännskadades på magen och ena låret.

Med hänsyn till att situationen präglades av stress och brist på nödvändig utrustning samt att operationen utfördes i en trång och ovan arbetsmiljö anser nämnden att det fel som begicks är ursäktligt. Anmälan lämnas därför utan åtgärd.

Beslutet har vunnit laga kraft (HSAN 3056/01:b6).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida