Bred framtidsdebatt

5 oktober 1998

UPPSALA. Hur ska hälso- och sjukvården se ut i Uppsala län i dag och de kommande tre åren? Den frågan kommer ett 60-tal ledande politiker och tjänstemän i Uppsala läns landsting och Upplandskommunerna att diskutera tillsammans med Vårdförbundets lokala ledning och förbundsordföranden Eva Fernvall i november. ”Syftet är att få en bred debatt, i stället för diskussion i en enda, begränsad fråga som det ofta är nu,”, säger Per Fogdegård, avdelningsordförande för Vårdförbundet
i Uppsala.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida