Brev med lockrop från Eda

Genom att höja lönen och förkorta arbetstiden har Eda kommun fyllt alla sina sjukskötersketjänster.

För två år sedan var det kris i Värmlandskommunen Eda på gränsen till Norge. Närmare hälften av de knappt 20 sjukskötersketjänsterna var obesatta, bland annat alla nattjänster. För att lösa bristen anlitades bemanningsföretag, något som bara under första halvåret 2000 kostade 1,6 miljoner kronor.

I den vevan fick vård- och omsorgsförvaltningen en ny chef, Anna-Greta Rosenberg. Hon tog genast tag i frågan.

– Jag såg att sjuksköterskorna var slutkörda och att något radikalt måste göras.

Hon skrev brev till alla sjuksköterskor från kommunen som arbetade i Norge och närbelägna Arvika och bjöd in dem till en träff. Många kom och mötet resulterade i att Anna-Greta Rosenberg föreslog politikerna att erbjuda högre löner och kortare arbetstid, 35 timmar som heltid. Hon lovade samtidigt att det inte skulle bli dyrare. Politikerna sa ja och i dag är alla tjänster besatta.

Anna-Greta Rosenberg är nöjd.

– Vi får bättre kontinuitet och högre kvalitet med egna sjuksköterskor än med tillfälligt inhyrda, säger hon.

Till saken hör att verksamheten dessutom blivit billigare.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida