Brist på sjuksköterskor trots ökad arbetslöshet

Samtidigt som arbetslösheten bland Vårdförbundet SHSTFs medlemmar ökar, redovisas en brist på sjuksköterskor inom flera specialiteter.

Den arbetsmarknadsbarometer som Vårdförbundet SHSTF gjort nu i vår visar att det finns brist på sjuksköterskor inom iva, psykiatri, röntgen, operation och anestesi. Däremot ser det sämre ut för biomedicinska analytiker och barnmorskor. Där finns det färre tjänster än utbildade. För biomedicinska analytiker är det en situation som funnits rätt länge, medan den dåliga arbetsmarknaden är relativt ny för barnmorskorna.

Samtidigt visar arbetslöshetsstatistiken att arbetslösheten stiger bland Vårdförbundet SHSTFs medlemmar, även om den ännu är klart lägre än för många andra yrkesgrupper i samhället. Vid årsskiftet låg arbetslösheten enligt Arbetsmarknadsstyrelsen Ams på 3,1 procent, att jämföra med 2,4 procent ett år tidigare.

Framtiden ser dock litet ljusare ut för flertalet av Vårdförbundet SHSTFs medlemsgrupper. Enligt de bedömningar som arbetsgivarna gjort i vår kommer behovet att öka, med vissa undantag, för barnmorskor och biomedicinska analytiker på sjukhus.

Men framtiden är osäker. Ännu vet vi inte om kommuner och landsting kommer att satsa på fler jobb med hjälp av de extra pengar som de får 1997 och 1998 genom en höjning av statsbidragen. För 1997 handlar det om 2,7 miljarder kronor för kommunerna och 1,1 miljarder för landstingen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida