Brist på statligt bidrag har försämrat kvaliteten

Det finns inga belägg för att dagens företagshälsovård får ned ohälsotalen, hävdar en forskare på Arbetslivsinstitutet. Det finns visst ett samband, hävdar ordföranden för landets företagssköterskor.

11 maj 2004

Statens ambitioner för företagshälsovården behöver vara tydligare och en statlig satsning ställer krav på motprestationer.

Det anser professor emeritus Peter Westerholm vid Arbetslivsinstitutet. I en antologi om den höga sjukfrånvaron skriver han att det är i det närmaste okänt huruvida företagshälsovården har förmåga att bidra till att minska samhällets kostnader för sjukfrånvaro och förtidspensioner.

? Det finns visst ett samband mellan företagshälsovård och sjunkande ohälsa, invänder Elinor Gustavson, ordförande för Riksföreningen för företagssköterskor.

I klorna på näringslivet 

– Men en bra företagshälsovård kräver att företagen betalar för tjänsterna. Vi är helt i klorna på näringslivet, tillägger hon.

Sedan det statliga bidraget till företagshälsovården togs bort för omkring tio år sedan är det kunderna själva som bestämmer hur mycket de vill satsa på den förebyggande hälsovården. Det har lett till att kvaliteten blivit gradvis sämre, anser Elinor Gustavson.

Hon hoppas på ett större statligt inflytande och är överens med forskaren på Arbetslivsinstitutet om att det kräver motprestationer. Till exempel krav om vilka yrkeskategorier som ska finnas, vad de ska ha för utbildning och vilka tjänster som ska erbjudas av företagshälsovården.

Är ingen primärvård

Johnny Johnsson, företagsläkare på Stora Enso och ordförande i Svenska företagsläkareföreningen, är kritisk till att statsmakterna fortsätter att ställa krav på företagshälsovården som om den vore en sorts primärvård. Och han har sett flera exempel där en helhjärtad satsning på företagshälsovård får ner ohälsotalen.

? När företagen har en helhetssyn och inkluderar fack, medarbetare, personalenhet och företagshälsovård i den förebyggande vården så ser man effekter i form av lägre sjukfrånvaro, färre rehabiliteringsfall och friskare medarbetare, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida