Brist på syrgas för äldre sjuka får kritik av läkare

2 juni 2006
Dela artikeln

Trots att syrgas kan lindra både andnöd och illamående för patienter i livets slutskede har syrgasen tagits bort på många av äldreboendena i Stockholm. Ofta på initiativ av de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna i kommunerna.

Ett av de skäl som anges är att landstinget inte står för kostnaden, ett annat är explosionsrisken. Men flera läkare har reagerat då de anser att det är inhumant att gamla sjuka människor ska behöva skickas till akutsjukvården och dö där bara för att äldreboendena inte kan erbjuda dem syrgas.

Källa: DN 19/4 2006.

Dela artikeln
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida