Bristande information gav sämre avtal

8 december 1997

HALLAND. När landstinget i Halland fick extra anslag i statsbudgeten, så kallade Perssonpengar, bestämde man att pengarna skulle gå till extramottagningar och operationer inom ortopedi och ögon. Samtidigt sa landstinget nej till ett avtal med Vårdförbundet SHSTFs lokala avdelning för de medlemmar som berördes av verksamheten. I stället tecknade man enskilda avtal med de berörda, något som blev möjligt genom att Vårdförbundet SHSTFs lokala företrädare missade i informationen om vad det handlade om. De sex som berördes sa”vi skulle aldrig ha skrivit på om vi haft den här informationen innan” sedan de efteråt fått information från den lokala avdelningen. De enskilda avtalen blev med stor sannolikhet sämre än om Vårdförbundet SHSTF varit avtalspart. Bland annat skrev en medlem bort rätten till kvalificerad övertidsersättning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida