Bristande rutiner mildrade påföljd

4 maj 1998

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) har gett en biomedicinsk analytiker en disciplinpåföljd för att han godkänt en blodenhet som inte var färdigundersökt. Han utsatte därmed den patient som fick erytrocytkoncentratet för risk för infektion.

Eftersom händelsen delvis berodde på bristande rutiner tycker nämnden att påföljden kan stanna vid en erinran. Beslutet har vunnit laga kraft (HSAN 342/97:A2).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida