Skyddsutrustning

Bristen på skyddsutrustning kan bli akut

Bristen på skyddsutrustning kan bli akut
Socialstyrelsen kommer att fördela skyddsutrustningen nationellt, enligt generaldirektör Olivia Wigzell. På intensiven på Södersjukhuset i Stockholm märks ännu ingen akut brist, säger Charlotta Dickman, förtroendevald för Vårdförbundet.

Förråden av skyddsutrustning i Sverige är små. Nu har Socialstyrelsen tagit över rodret. I Stockholm, där coronautbrottet kommit längst, snålar man på sina håll men än finns ingen akut brist.

Tillgången på skyddsutrustning i den svenska sjukvården är kritisk. Det finns ”små, små lager”, som Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell uttryckte det på en presskonferens i söndags.

Till Vårdförbundet kommer nu rapporter från olika delar av landet om akut brist, enligt förbundsombudsman Susanne Björkman. Förbundet har gått ut med en guide om smittutvecklingen till sina förtroendevalda och där betonas bland annat vikten av personlig skyddsutrustning. 

Från sjukvården i Stockholm, som har flest fall av covid-19, kommer signaler om att personal som jobbat oskyddade blivit sjuka.

Men enligt en rundringning som Vårdfokus har gjort till några sjukhus och verksamheter i Stockholm verkar det inte – än så länge – vara akut brist på skyddsutrustning.

Inte slut i lagren

Elda Sparrelid, chefläkare och den som leder samordningen av sjukvården i Region Stockholm, hade i går inte nåtts av några rapporter om att det skulle vara slut på skyddsutrustning i lagren, enligt uppgift till Vårdfokus reporter.

– Vi har lyft frågan nationellt, det drabbar inte bara oss. Vi följer hela tiden upp hur mycket vi har, vi omfördelar och tar ställning till alternativa produkter som kan användas. Mer än så kan jag inte säga, sa hon.

På intensiven på Södersjukhuset får personalen information om att använda skyddsutrustningen med försiktighet. Några larm om att det skulle vara slut har dock inte nått Vårdförbundets förtroendevalda på sjukhuset, säger Charlotta Dickman, intensivvårdssjuksköterska och fackligt skyddsombud på Södersjukhuset.

I söndags vårdade hon sin första covid-patient, iklädd full skyddsutrustning.

– Det var en märklig känsla att vara i skarpt läge och ta på mig kläderna för att skydda mig från något som jag själv inte är rädd för, men som är så farligt att sprida.

Skyddsmasker hålls inlåsta

Inte heller på akuten på Danderyds sjukhus har det gått ut något larm ännu om att det saknas skyddsmaterial.

– Men vi badar inte heller i det, säger Caroline Rosenkvist, sjuksköterska på akuten och förtroendevald för Vårdförbundet.

Personalen har instruerats att hushålla noga med skyddsmaskerna som hålls inlåsta och måste kvitteras ut.

På regionens eget ambulansbolag Aisab råder det heller inte någon brist ännu, enligt Emma Segernäs, ambulanssjuksköterska och förtroendevald.

– Vi saknar ingen skyddsutrustning i nuläget, säger hon till Vårdfokus.

Skyddsglasögon ersätter

Visiren är visserligen slut och har ersatts av skyddsglasögon som smittskyddet har bedömt är tillräckligt säkra.

Hon och kollegan Tomas Rudstam jobbar i den ledningsambulans som åker ut och stödjer ambulanspersonal som kallats på larm till misstänkt coronasmittade. De samordnar, ger råd och hjälper till med på- och avklädning av skyddsutrustningen.

– Vi har årliga utbildningar inom ambulanssjukvården i regionen och på den senaste gick vi lyckosamt nog igenom just av- och påklädning vid biologisk smitta. Det kunde inte kommit lämpligare, säger Emma Segernäs.

Skulle maskerna ta slut har Arbetsmiljöverket nyligen gett Region Stockholm dispens för att använda skyddsmask 90.

Nytillverkning i Sverige

Genom att Socialstyrelsen nu tagit över ansvaret från regionerna för ungefär ett halvår framåt ska kapaciteten kunna byggas upp igen, enligt generaldirektör Olivia Wigzell. Socialstyrelsen har inventerat utrustningen i hela landet och kommer att stå för inköp och prioritera fördelningen.

Myndigheten har även fått i uppdrag av regeringen att delta i EU-upphandlingen av skyddsutrustning. Tillverkning i Sverige, både på kort och lång sikt, planeras.

Det har strömmat in förslag till Socialstyrelsen från företag och privatpersoner om hur situationen kan lösas. Olika företag har sponsrat genom att skänka framför allt skyddsmasker som de antingen haft i sina lager eller köpt upp för att hjälpa till.

Skyddsmask 90 får dispens

Skyddsmask 90 utvecklades av försvaret och är verksam mot corona, enligt Myndighetens för säkerhet och beredskap, MSB. Den har använts i många år av bland annat räddningstjänst, ambulans och polis men förbjöds 2018 eftersom den inte är CE-märkt.

En lång rad regioner, räddningstjänster och privata ambulansföretag har de senaste dagarna ansökt om dispens för att använda masken, rapporterar SVT.  Arbetsmiljöverket behandlar ansökningarna med förtur.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida