»Brobyggare« ska anställas

9 april 2001

Landstinget i Dalarna ska tillsammans med högskolan i Dalarna på försök under tre år anställa sex kliniska adjunkter. Syftet är att de som »brobyggare« ska samordna teori och praktik, stödja studenter och personal och aktivt bidra till en positiv utveckling inom vård och utbildning. De sex ska arbeta inom olika verksamheter: barn- och ungdomsmedicin, på kvinnokliniken och Dalakirurgin i Falun, på medicinkliniken i Falun och Mora samt på Dalaortopedin i Mora.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida