Bröstmjölk och fetma

7 mars 2003

Barn som får bröstmjölk har mindre risk för att senare utveckla övervikt och fetma än de som fått modersmjölksersättningar. Det visar en forskargrupp i Boston som undersökt över 15 000 pojkar och flickor mellan 9 och 14 år vars body mass index (BMI) sattes i relation till uppfödning under spädbarnstiden.

Två tredjedelar av barnen hade huvudsakligen ammats i sex månader eller längre och en tredjedel av dem hade huvudsakligen fått mjölkersättning. Vid undersökningen var nio procent av pojkarna och fem procent av flickorna överviktiga.

Efter justering för kön, ålder, kaloriintag, pubertetsutveckling, tv-tittande, fysisk aktivitet, mammans BMI och andra variabler hade de ammade 22 procent lägre risk för övervikt än de som hade fått ersättning.

Gillman MW, Rifas-Shiman S, Camargo Jr C A med flera: Risk
for overweight among adolescents who were breastfed as infants
. Journal of American Association of Medicine 2001 May, 285: 2461?2466.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida