Bröt tystnadsplikten

Sjuksköterskan överlämnade läkemedlen i väntrummet och patienten kände sig kränkt.

Kvinnan besökte den psykiatriska öppenvårdsmottagningen för att få ordinerade läkemedel. Sjuksköterskan bad henne stanna i väntrummet där det redan satt en patient som kvinnan var bekant med.

När sjuksköterskan passerade några minuter senare ställde hon i förbifarten några frågor till kvinnan om medicineringen, hämtade läkemedlen och satte sig sedan ned i väntrummet hos kvinnan. Där överlämnade hon läkemedlen och informerade om dem och avtalade om en ny besökstid.

Kvinnan anmälde sjuksköterskan till Ansvarsnämnden för brott mot tystnadsplikten. Hon skrev att den andra patienten satt bara några meter bort och sjuksköterskan pratade i normal samtalston. Hon fann det djupt kränkande att den andra patienten fick full insyn i hennes medicinering, särskilt som de var bekanta sedan tidigare och hon bor på en mindre ort.

Sjuksköterskan skrev i sitt yttrande att brott mot tystnadsplikten är att namnge patient och diagnos, men alla mottagningens patienter är där för samma sak: besök, samtal eller medicintilldelning. Många som bara kommer för att få läkemedel vill att det ska gå snabbt. Enligt den anmälda sjuksköterskan går det till så på alla mottagningar. Dessutom är medicinrummet placerat så att alla ser när personalen går in där och förstår förstås anledningen.

Ansvarsnämnden skriver i sin bedömning att ingenting i nämndens utredning tyder på att det var omöjligt att ta emot kvinnan på ett avskilt sätt. Sjuksköterskan uppgav att hon var tidspressad. Det är ingen godtagbar ursäkt för att röja uppgifter om kvinnans medicinering och hälsotillstånd, påpekar nämnden och ger sjuksköterskan en erinran.

Beslutet har vunnit laga kraft (hsan 1466/04:a5).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida