Bryter mot regler för vaccinationer

Sprutor som gjorts i ordning i förväg är omärkta och läkemedlets namn dokumenteras inte.?

7 oktober 2015

Bristerna uppmärksammades i samband med att Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, i våras granskade elevhälsans medicinska insatser på en skola i Jönköping.??

När eleverna vaccineras använder sjuksköterskorna en checklista som ordinationshandling. Men checklistan saknar kolumner för läkemedlets namn, styrka, dosering, administrationssätt och tiderna för när vaccinationen görs, vilket innebär att skolsköterskorna inte dokumenterar dessa uppgifter.?

Av checklistan framgår inte heller vilken skolsköterska som gjort den medicinska bedömningen och ordinerat vaccinationen.

??Ivo:s granskning visar också att skolsköterskorna oftast gör i ordning vaccinationssprutorna i förväg utan att samtidigt märka sprutorna, vilket strider mot gällande bestämmelser.?Senast den 30 november ska skolan ha redovisat till Ivo hur man gjort för att komma tillrätta med bristerna. ?

(Ivos diarienr: 8.5-8246/2015-7)

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida