vårdpolitik

Budgetsatsning ska ge fler vårdutbildade

Budgetsatsning ska ge fler vårdutbildade
Finansminister Magdalena Andersson (S) presenterar budgetpropositionen för 2022 vid en pressträff i Rosenbad. Foto: Anders Wiklund / TT

I många år har regeringen strösslat pengar över sjuksköterskeutbildningarna utan resultat. Nu har regeringen tagit till sig av att det behövs fler VFU-platser för att lösa sjuksköterskebristen. Det är en av flera stora vårdsatsningar i budgeten.

Under måndagen presenterade regeringen sin höstbudget. Det är den näst största budgeten hittills i Sverige, och en tredjedel av den går till välfärden: 23 av 74 miljarder kronor.

En stor del av kakan går till att beta av vårdköerna som vuxit under pandemin. Totalt sex miljarder kronor går till det arbetet under år 2022, vilket är två miljarder mer än tidigare planerat.

Regeringen fortsätter även ösa pengar över vårdutbildningarna. Till exempel förlängs satsningen på betald specialistsjuksköterskeutbildning till år 2023. Men, som Vårdfokus skrivit om flera gånger tidigare, har regeringens satsningar på fler utbildningsplatser inte gett särskilt många fler sjuksköterskor i vården och omsorgen.

Lägger stort ansvar på regionerna

En av anledningarna är att det är svårt att hitta praktikplatser och handledare till sjuksköterskestudenterna. Därför gör regeringen nu en nationell satsning på VFU-samordning.

”Regionerna behöver ta ansvar för att fler ska kunna utbilda sig till vårdyrken genom att möta upp regeringens satsningar med fler VFU-platser och handledare, annars finns det risk för att bristen på personal i vården kommer att förvärras. (…) Lärosätena och vårdens huvudmän behöver arbeta för att hitta fungerande lösningar för att stärka handledarkompetens och hitta smarta lösningar för att fler ska kunna utbilda sig till vårdyrkena”, skriver regeringen i motiveringen till budgeten.

Sineva Ribeiro
Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande. Foto: Dan Lepp

I höstbudgeten går totalt 125 miljoner kronor, fördelat på tre år, till att öka antalet VFU-platser. Det motsvarar ungefär 300 sjuksköterskeårslöner. Pengarna ska gå till lärosätena för att de ska kunna ge högre ersättning till kommuner och regioner för VFU-platser. För att få den ökade ersättningen krävs det att huvudmännen ”gör ett tydligt åtagande” för att ta fram fler VFU-platser till sjuksköterskeutbildningarna. Detta kommer att följas upp. Universitetskanslersämbetet ska få 2 miljoner kronor per år fram till år 2024 för att stötta VFU-samordning.

Vårdförbundet har påtalat problemet

– Det är bra att regeringen delar Vårdförbundets analys om kompetensförsörjningen och satsar särskilt på förutsättningarna att utbilda sig till specialistsjuksköterska. Vårdförbundet har länge pekat på den flaskhals som bristen på platser för verksamhetsförlagd utbildning utgör för att komma till rätta med bristen på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro i ett pressmeddelande.

Budgeten innehåller också satsningar på förlossningsvården och äldreomsorgen. Regeringen föreslår bland annat att det generella statsbidraget till kommuner och regioner höjs permanent med tre miljarder kronor från och med nästa år. De vill också införa ett nationellt kunskapscentrum för äldreomsorg.

Flera satsningar på vården i höstbudgeten

Ännu mer pengar till vårdskulden
Regeringen satsar två miljarder mer än tidigare aviserat på att korta vårdköerna och beta av vårdskulden under 2022. Därmed går totalt sex miljarder till vårdskulden.

Satsningen på förlossningsvården förlängs
1,5 miljarder går, liksom tidigare planerat, till förlossningsvården. Detta för att förlänga regeringens satsning på förlossningsvården och jämställd vård till år 2023.

Betald specialistutbildning till och med 2023
Personalsatsningarna inom hälsa- och sjukvård om 2 miljarder årligen förlängs till och med 2023. Även satsningarna på betald specialistutbildning för sjuksköterskor förlängs, och budgeteras 100 miljoner kronor år 2023. (totalt 500 miljoner)

Fler VFU-platser för 125 miljoner kronor
För att öka antalet VFU-platser avsätts 25 miljoner kronor år 2022, och därefter 50 miljoner kronor per år. Satsningen gäller i nuläget fram till och med 2024. Den kan förlängas eller ändras i kommande budgetar. Pengarna ska leda till högre ersättningar från lärosätena till regioner och kommuner för VFU-platser. Dessutom får Universitetskanslersämbetet 2 miljoner kronor per år fram till år 2024 för stöd till förstärkt VFU-samordning.

Distansutbildningar ska underlätta för fler att bli sjuksköterska
20 miljoner kronor under perioden 2022-2030 ska gå till distansutbildning och decentraliserad vårdutbildning.

Mer pengar till Bidrag till Folkhälsa och sjukvård
Anslaget Bidrag till folkhälsa och sjukvård utökas med en miljard kronor år 2022 som ett tillskott för att möjliggöra fortsättning av pågående arbete inom hälso- och sjukvård

Fler sjuksköterskor i äldreomsorgen
Satsningen på äldreomsorgen som klubbades igenom av riksdagen i våras förlängs till år 2024. I den ingår bland annat ett prestationsbaserat stöd för att utöka sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorgen.

Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg
Regeringen vill också införa ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg vid Socialstyrelsen. Kompetenscentrumet ska höja kunskapen och en bättre nationell överblick på äldreomsorgen och kommunernas förutsättningar. Från och med år 2022 ska 19 miljoner kronor om året gå till detta.

Källa: regeringen.se

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida