Cancer

5 juni 2000

Författare Helene Wallskär
Titel Vad säger jag till barnen?
46 sidor
Förlag Patientbroschyrfrån Cancerfonden 2000. 
Cirkapris 3 kronor
ISBN 91-86371-94-0.

Hur ska man tala med barn och berätta om svåra saker som att en förälder har cancer? Förr försökte många hålla det svåra hemligt för barnen i tron att det skulle skydda dem. Hemlighetsmakeriet gjorde barnens situation ännu svårare. Flera barn har vittnat i efterhand om att tystnaden slängde ut dem i kaos och förvirring. För de kände ju att allt inte var som det skulle.

Barn snappar upp delar av de vuxnas samtal och riskerar att dra slutsatser som är ännu värre än de verkliga. Till och med spädbarn är väldigt känsliga för ändringar i stämningsläget.
I detta häfte från Cancerfonden, som baseras på intervjuer med en barnpsykolog, beskrivs hur de vuxna kan gå tillväga när de ska berätta. Genom att ärligt och konkret beskriva vad som hänt kan man låta barnen bli delaktiga i det som sker under sjukdomstiden. Den information den vuxna ger måste vara anpassad till barnets utvecklingsnivå. Exempel ges i häftet från spädbarnsstadium till den äldre tonåringens nivå.

 

Telefonnummer till förlagen
Cancerfonden 08-677 10 00
Natur och Kultur 08-453 86 00
SBU 08-412 32 00
Studentlitteratur 046-31 21 00

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida