Cancer

7 oktober 2002

Författare Svenska läkaresällskapet
Titel Svensk medicin nummer 72. Tema: Cancer
Symposier från riksstämman 2001
151 sidor
Förlag Förlagshuset Gothia 2002
Cirkapris 244 kronor
ISSN 0284-5342

Förebyggande insatser för att bland annat minska rökning och övervikt samt screening för cancer, är de främsta vapnen för att begränsa den ökning av cancersjukdomar som är väntad. Det konstateras i denna sammanfattning av de symposier om cancer som hölls vid Svenska läkaresällskapets riksstämma förra året.

Men även om de flesta cancerfallen orsakas av genskador som beror på miljöfaktorer, finns en ärftlig genetisk orsak i vissa fall. Och även för dem som riskerar att drabbas av en ärftlig cancersjukdom (exempelvis bröstcancer som i vissa fall kan vara ärftlig) finns möjligheter att förebygga insjuknande.

Skriften är en aktuell kunskapssammanställning av prevention och behandling av olika cancersjukdomar. Den kan därmed fungera som en uppslagsbok för sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker när det gäller den aktuella situationen inom cancerområdet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida