Cancerpatienter sätts på svältkost

Patienter som opereras för colorektal cancer utsätts i regel för halvsvält efter operationen, visar Kerstin Ulander i sin doktorsavhandling.

I norra Europa och USA är cancer i colon eller rektum den vanligaste cancerformen i bukhålan. Av alla diagnostiserade cancrar i Sverige står colorectal cancer för cirka 12 procent. Årligen drabbas cirka 5 700 svenskar av cancer i tjocktarmen.

Komplikationer är relativt vanliga postoperativt. Några av komplikationerna, exempelvis infektioner och för tidig vävnadsnedbrytning, påverkas av patientens nutritionsstatus.

Går ned i vikt
Patienter med cancer i bukhålan går lätt ned i vikt på grund av sjukdomen. Men inte bara därför. I sin avhandling visar Kerstin Ulander att personalen ofta inte har koll på vad patienten får i sig. Varken före eller efter operationen.

– Det har saknats bra bedömningsinstrument för näringsstatus i Sverige, säger Kerstin Ulander som har översatt och prövat ett kanadensiskt instrument som kallas SGA (Subjective global assessment of nutritional status).

Med hjälp av SGA har hon bedömt 90 patienter med colorectal cancer preoperativt. En tredjedel av patienterna minskade sitt näringsintag och gick ner i vikt före operationen. Dock inte så pass att de kunde betraktas som undernärda.

Snabbare återhämtning
Efter operationen utsattes däremot flertalet av patienterna för undernäring.

– Jag säger ”utsattes för” eftersom patienterna inte har så stort val. Det är personalen som bestämmer hur mycket parenteral vätska som ska ges och hur stora matportionerna ska vara, säger Kerstin Ulander som fann att patienterna under de första tio dagarna postoperativt inte ens fick sitt basala energibehov tillgodosett.

– Vi måste bli bättre på att mer systematiskt registrera och följa upp vad patienterna får i sig. Både parenteralt och per os. Ofta skriver vi bara upp hur mycket vätska patienten får. Inte vad den innehåller ur näringssynpunkt. När tallriken tas ut dokumenteras inte hur mycket som finns kvar på den.
Genom att servera energi- och proteinrik kost i stället för normalkost/allmän kost och erbjuda patienterna energi- och proteinrika drycker och mellanmål tror Kerstin Ulander att patienterna snabbare skulle återhämta sig efter operation.

Titeln på avhandlingen är:
Assessments of well-being in caring
of patients undergoing surgery
for gastrointestinal cancer.
Studies of nutrition,
activities of daily living and health
related quality of life.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida