CANCERPROV. Bättre kvalitet med biomedicinska analytiker

På många orter tar biomedicinska analytiker över uppgiften att skära ut vävnad för cancerdiagnostik — med bra resultat.

30 april 2009

Blått för höger, gult för vänster. Biomedicinska analytikern Ann-Marie Motakefi på Karolinska universitetssjukhuset i Solna utanför Stockholm färgar in prostatakörteln. Det gör det lättare att identifiera de olika skivor hon snart ska skära upp den i. Att skära prover inför analys är vanligtvis en läkaruppgift. Men när biomedicinska analytiker har tagit över uppgiften har det lett till bättre analyser. Det hävdar i alla fall Lennart Mellblom, överläkare på patologen vid länssjukhuset i Kalmar.

– De biomedicinska analytikerna utför provtagningen på ett utmärkt sätt, säger han.

Resultaten visar att kvaliteten på proverna blir bättre. Något som enligt Lennart Mellblom beror på att de biomedicinska analytikerna har bättre arbetsförutsättningar.

– De kan välja ut och utföra provtagningen på en rimlig tid och behöver inte stressa i väg till andra arbetsuppgifter som läkarna är tvungna till.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida