”Cannabis är mindre farligt än rökning”

Trots att forskning pekar på stora skaderisker, tror många ungdomar att cannabis är mindre farligt än rökning.

14 september 2004

En ny rapport från Statens folkhälsoinstitut är tydlig: intag av cannabis, till exempel hasch och marijuana, är förenat med stora skaderisker. Rapporten, framtagen av psykiatern och missbruksexperten Jan Ramström, pekar bland annat på:

* Sambandet mellan cannabis och psykotiska symtom/psykoser. Var tionde cannabisrökare får någon gång förvirringstillstånd eller psykotiska manifestationer.

* Cannabis kan som självständig faktor utlösa depressioner speciellt hos kvinnor.

* Cannabis kan ligga bakom grovt våld genom att samverka med tidigare befintlig störning eller av ruset utlöst psykisk störning.

* Det finns samband mellan moders rökning under graviditeten och störningar hos barnet i 6-10-årsåldern.

Stor osäkerhet hos många

Trots att det finns forskningsbelägg för allt det här råder det osäkerhet hos bland annat beslutsfattare, ungdomsrådgivare och allmänheten om riskerna, enligt Folkhälsoinstitutet. Många anser till och med att cannabisrökning inte är farligare än vanlig rökning.

– Vi får in många ungdomar som rökt cannabis – det är det vanligaste tillsammans med amfetamin – och som inte tror att det är farligt. En del tror till och med att det är mindre farligt än cigaretter eftersom det, som de säger, är ett naturligt ämne och inte innehåller tjära, säger Angelica Wirth, sjuksköterska på Maria Ungdom i Stockholm.

Hon säger att personalen känner till riskerna, men att det ibland kan vara svårt att få ungdomarna att inse farorna.

Inkörsport till starkare droger

Sedan tidigare finns undersökningar som klart visar att cannabis tillsammans med andra faktorer ökar risken för övergång till starkare droger som kokain och heroin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida