CE-märkning – igen

12 januari 2004

I Vårdfacket 9/03 skrev vi om CE-märkning. Det som gäller är att ny medicinteknisk utrustning sedan 1998 ska vara CE-märkt. Från den 7 december 2003 gäller det även produkter för in vitro-diagnostik. Märkningen visar att produkten uppfyller de grundläggande säkerhetskraven inom EU. Läs mer på Läkemedelsverkets hemsida www.mpa.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida