Centrala löner, men påslag i London

8 september 1997

Engelska sjuksköterskelöner kontrolleras centralt, vilket innebär att lönerna är desamma var i England man än jobbar, bortsett från London där ett lönetillägg utgår på grund av höga levnadsomkostnader. Lönerna i de olika graderna har räknats om till svenska pengar, utifrån en kurs på 13 kronor för ett pund. I månadslönen har ett genomsnittligt OB räknats in, men inget Londontillägg. Summorna är inte helt jämförbara med en svensk lön eftersom det engelska pundet har en högre köpkraft. I England betalar man 23 procent inkomstskatt.

Grader och löner
Grade D Registrerad sjuksköterska                       
14 500 kronor 
Grade E Registrerad sjuksköterska med erfarenhet 
16 500 kronor 
Grade F Registrerad sjuksköterska/Junior Manager 
18 000 kronor 
Grade G Registrerad sköterska/avdelningsföreståndare 
21 000 kronor 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida