Checklista saknas ofta vid ultraljud

Var tredje mödravårdsklinik har inte någon form av checklista vid undersökning med ultraljud, visar en kartläggning. Skillnaderna är stora i landet.

20 november 2006

Kartläggningen, som SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, och Svensk förening för obstetrik och gynekologi har gjort som en del i granskningen av tillgänglig forskning, visar flera brister och olikheter. Systematisk kvalitetskontroll av undersökningen saknas till exempel på var femte klinik.

Av landets 54 mödravårdskliniker kartlägger 90 procent fostrets anatomi i samband med den rutinmässiga ultraljudsundersökningen. Men hälften av klinikerna avsätter bara fem till tio minuter till information om undersökningen.

Var fjärde klinik erbjuder ultraljudsundersökning med mätning av nackuppklarning till riskgrupper eller vid önskemål från den blivande mamman.

Presenteras i december

Den metoden i kombination med blodprov på kvinnan är den bästa metoden för att hitta de vanligast förekommande fosterskadorna, inte som i dag kvinnans ålder, konstaterar SBU i Metoder för tidig fosterdiagnostik, en systematisk litteraturöversikt som kommer att presenteras på en konferens i mitten av december.

Rätt att inte ta emot information

På samma konferens presenteras också Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om fosterdiagnostik som nu går ut på remiss. Just när det gäller information påpekar Statens medicinsk-etiska råd, Smer, i rapporten Yttrande – etiska frågor kring fosterdiagnostik kvinnans rätt att inte bara få information utan också hennes rätt att inte behöva ta emot information som hon inte vill ha.

Rådet föreslår att mödrahälsovården går tillbaka till att använda ultraljud enbart för att bestämma graviditetens längd och antal foster. Vid den undersökningen ska kvinnan samtidigt få information om den fosterdiagnostik som kan erbjudas och kunna hänvisas till en särskild mottagning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida