Checklistan en chans för sjuksköterskor

Sjuksköterskor har en stor chans nu när checklistan införs på bred front i svensk operationssjukvård. Sköter de korten rätt kan de få en mer framträdande roll i operationssalen. ?

25 februari 2010

Det anser Irini Antoniadou, operationssjuksköterska på central­operationen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hon hoppas att sjuksköterskorna håller sig framme. ?

– Jag vill att vi tar positionen att leda processen kring checklistan i operationssalen, säger hon. ?

Irini Antoniadou var tidigare ordförande i Eorna, den europeiska samarbetsorganisationen för operationssjuksköterskor. I den rollen var hon inbjuden till ett möte med who i Genève i januari 2008. Vid mötet tog who beslut om sitt mål att införa checklista för säker kirurgi på global nivå.?

– Det sades klart och tydligt vid mötet att utan sjuksköterskor kan projektet inte genomföras. Det är uttalat från början att vi har en viktig funktion här, säger Irini Antoniadou. ??

Jon Ahlberg, projektansvarig på Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, som ansvarar för införandet av checklistan i Sverige, beskriver operationssjukvården som hier­arkisk. Han talar närmast lyriskt om hur en gemensam muntlig genomgång kan stärka teamet – vilket i sig skulle innebära att vissa hierarkiska murar kan rivas. ?

– När alla har en samlad bild av vad som ska göras sker en förändring av arbetsklimatet i rummet, säger Jon Ahlberg, som själv är kirurg i botten.?Enligt honom är det viktigt att checklistan dras muntligt och att det är bestämt vem som gör det.?

– Det krävs någon med auktoritet som är baserad på kunskap. Och i Sverige har både narkos- och operationssjuksköterskor en sådan auktoritet, säger han.??

På flera håll i landet känner sig dock sjuksköterskor obekväma med att läsa upp listan. Om det vittnar till exempel Maria Thorsson, operationssjuksköterska vid Länssjukhuset i Halmstad. Där är det anestesisjuksköterskan som håller i den inledande delen och operationssjuksköterskan som ansvarar för de följande två delarna.?

– Vi har haft sjuksköterskor som anser att läkarna inte tar checklistan på allvar, berättar Maria Thorsson.?

Hon beskriver en situation där i princip alla sjuksköterskor tycker att checklistan är bra och viktig, men där några helst vill slippa läsa upp den.

– En del läkare försöker hasta vidare i operationen. Då är det svårt att stanna upp förloppet och påpeka att vissa punkter har hoppats över, så som vi egentligen ska göra. Säkert är det därför en del sjuksköterskor vill att läkarna ska sköta genomgången, säger Maria Thorsson?

Hon hoppas dock att den nya rutinen kommer att sätta sig och att sjuksköterskorna är fortsatt ansvariga för genomgången.?

– Det är säkert jobbigt för en del som inte vill läsa högt, men när alla väl har förstått att vi gör detta för patientens skull tror jag det blir bättre, säger hon. ?

I Uppsala är det olika personer vid de olika avdelningar som ansvarar för genomgången. På centraloperation, där Irini Antoniadou arbetar, är det anestesisjuksköterskan som håller i genomgången. På vissa andra operationsavdelningar är det kirurgen eller en undersköterska.?Irini Antoniadou, som vill att sjuksköterskor ska hålla i checklistan, tror att en del skulle behöva mer träning i den rollen.?

– Vi kanske skulle kunna göra en kort övning med rollspel inom operationsteamet och sedan prata igenom den. Det tror jag skulle hjälpa dem som känner tveksamhet, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida