Chefen måste inte vara läkare

8 maj 2000

BLEKINGE. Trots att politikerna varit positiva till chefer från olika yrkesgrupper har sjukhusledningen i Blekinge länge sagt att bara läkare kan vara verksamhetschefer. Nu kanske en ändring är på gång. När sjukhuset söker ny verksamhetschef inom akutmottagning och ambulansverksamhet sägs ingenting om att det måste vara en läkare. Kravet är enbart högskoleexamen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida