Chefens roll för hälsan

30 november 2016

Forskare från Högskolan i Borås, Göteborgs universitet och KTH ska undersöka varför sjukskrivningar är så vanliga i vården. Satsningen sker i samarbete med Västra Götalandsregionen. ?

En fråga de vill få besvarad är om sjukskrivningar påverkas av att chefen har god kompetens ?i hälsofrämjande ledarskap. Projektet är uppdelat i två delar: ?i den ena studeras hur arbetsförhållanden påverkar sjukskrivningarna, i den andra fokuseras på chefens roll.

Läs mer: ?http://tinyurl.com/halsochef

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida