Chefer behöver avtalsutbildning

8 juni 1998

ÄLVSBORG. Den arbetsgrupp med representanter för både arbetsgivare och fack som utvärderat 1997 års avtalsrörelse kommer under 1998 att anordna löneseminarier för avdelningschefer och andra chefer som suttit med i löneförhandlingarna. Orsaken är att chefer hanterat frågorna i avtalet på olika sätt, även på sätt som inte varit avsett, och att man anser att cheferna behöver mer utbildning i lönefrågor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida