Chefer diskuterade professionen

6 mars 2000

SKÅNE. Vilken är vår profession? Den frågan belystes på olika sätt och diskuterades vid ett möte i Hässleholm för en tid sedan med ett 90-tal chefer från hela Skåne, medlemmar i Vårdförbundet. Bodil Persson (biomedicinsk analytiker), Kerstin Ulander (sjuksköterska) och Karin Ehde (barnmorska) redogjorde för respektive yrkesgrupps yrkesområden, som inledning till den större diskussionen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida