Chefer följde inte avtalet ? nya lönerna ogiltiga

På sjukhusen i Halland har många chefer inte följt avtalet. De har bland annat inte haft några medarbetarsamtal och även bestämt den nya lönen utan att informera den berörde. Lönerna har nu förklarats för ogiltiga och löneprocessen börjar om på nytt.

18 april 2006

I den överenskommelse som Vårdförbundet och landstinget slöt i december förra året sägs tydligt att lönen för alla anställda ska sättas i en dialog under ett lönesamtal med lönesättande chef.

Men på en rad arbetsplatser på sjukhusen i Halmstad och i Varberg har chefer inte följt den här överenskommelsen. Man har inte haft några lönesamtal – ibland inte heller medarbetarsamtal – utan chefen har själv bestämt den nya lönen och sedan helt kort informerat den anställde.

? Det har till och med förekommit att chefen inte ens berättat om den nya lönen för vår medlem, säger Gunnel Persson, Vårdförbundets ordförande i Halland.

Vårdförbundet protesterade

När Vårdförbundet fick in den ena rapporten efter den andra om hur chefer struntat i avtalet, kontaktade förbundet personaldirektören Rune Lejon och personalcheferna på sjukhusen.

? Vi protesterade mot att chefer inte följde överenskommelsen med landstinget, säger Gunnel Persson.

Protesten ledde till att Vårdförbundet och landstinget kom överens om att hela löneprocessen på de berörda arbetsplatserna ska börja om på nytt. Det betyder dels att alla löner som satts på ett felaktigt sätt för Vårdförbundets medlemmar nu är ogiltiga, dels att utbetalningen av de nya lönerna försenas två månader till junilönen.

För övriga anställda i landstinget kommer de nya lönerna att betalas ut nu i april.

Alla får vänta till i juni

? Vi har försökt få arbetsgivaren att göra undantag för de arbetsplatser där det fungerat bra, men det går tydligen inte. Så det innebär att ingen av medlemmarna på de två sjukhusen får sin nya lön förrän i juni, säger Gunnel Persson.

Personaldirektören Rune Lejon säger att landstinget självklart ska följa avtalet med Vårdförbundet.

 Vår ambition är att det som sägs i avtalet ska följas. Fungerar det inte ska det rättas till och därför tar vi om löneprocessen på de enheter där det inte fungerat, säger han.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida