Chefer godkände falsk övertid

Chefer vid Sunderby sjukhus i Norrbotten godkände falsk övertid.

25 mars 2003

32 av de anställda vid Sunderby länssjukhus har begärt ersättning för fler timmar än de har arbetat. Bland dem ett flertal sjuksköterskor. Det visar en granskning som Norrbottens läns landsting gjort.

Den felaktiga övertiden rapporterades sommaren 2002 då ett särskilt sommaravtal gällde. Avtalet innebar i korthet att varje arbetspass utöver ordinarie schema gav 600-800 kronor extra.

Revisorerna, som gjort granskningen, utesluter inte att arbetsledarna har beordrat det falska övertidsuttaget, och åtminstone är uttaget så omfattande att det borde varit känt bland cheferna.

– Inför kommande sommar har arbetsgivaren skärpt tonen och sagt att alla uppgörelser mellan första linjens chefer och sjuksköterskor ska ogiltigförklaras. På så vis tar de ifrån arbetsledarna deras redskap att skaffa personal, säger Vårdförbundets ordförande i Norrbotten, Lisbeth Löpare-Johansson.

Hon anser att arbetsgivaren i stället borde gå vidare och analysera varför personalen har skrivit upp för mycket övertid.

Mona Wilson, landstingsdirektör i Norrbottens läns landsting, säger att de inte kommer att hantera det inträffade individuellt.

– Nu vill vi se framåt. Det som har hänt är oacceptabelt och vi har vidtagit åtgärder för att det inte ska upprepas. Bland annat genom att divisionscheferna varit ute och pratat om chefers ansvar och befogenheter. Någon analys av varför man skrev upp falsk övertid kommer inte att göras. 

Vårdförbundet i Norrbotten gjorde en undersökning efter sommaren 2002 som visade att över 90 procent tycker att arbetsmiljön under sommarmånaderna var så dålig att vårdkvaliteten försämrades.

– Trots detta usla resultat vill arbetsgivaren inte föra en diskussion med oss om vad som kan göras åt detta. Det enda de kommer med är ensidiga direktiv uppifrån, säger Lisbeth Löpare-Johansson.

Landstingsdirektören håller inte med om beskrivningen.

– Vi håller på och tecknar ett samverkansavtal med facket som ska reglera inflytande och självbestämmande på arbetsplatserna.

Handlar det avtalet även om löner inför sommaren 2003?

– Nej, när det gäller sommaravtalet kommer det att bli ett ensidigt arbetsgivarbeslut även i år, men vi kommer med extra erbjudande, säger Mona Wilson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida